جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی و تبادل اطلاعات منطقه آذربایجان شرقی

 جلسه ای که در مورخ چهاردهم دیماه سال جاری و با حضور هیئت مدیره اتحادیه فخاران تبریز و حومه و در محل اتحادیه برگزار گردید و از روئسای اتحادیه های مناطق مرند،شبستر،اهر،مراغه و بناب دعوت بعمل آمده بوددر مورد راهکارهای پیشنهادی اعضاء درباره افت شدید بازار و عدم توانائی کارفرمایان مناطق در باز پرداخت معوقات دولتی و شخصی نظراتی رد و بدل گردید،،در پیشنهادی که از طرف رئیس اتحادیه فخاران تبریز جناب آقای مهندس یقینی بیان گردید در مورد مطلبی بود که تمامی کارخانجات تولید خود را تا حد معینه کاهش دهند تا تولید فراتر از تقاضای بازار نباشدهمچنین جناب آقای لامعی عضو هیئت مدیره اتحادیه فخاران مرند در نقطه نظری در مورد تعادل نرخ فروش مابین کارخانجات،نظراتی ایراد فرمودندوهمچنین در مورد مشکلاتی از قبیل پرداخت مالیات و پرداخت قبوض گاز نظراتی مابین اعضاء محترم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.