پایگاه مقاومت شهید نادر ملکی

 

 

پایگاه مقاومت شهید نادر ملکی مستقر در محل اتحادیه فخاران تبریز آمادگی خود را در جهت ثبت نام از اعضاء جدید اعلام میدارد فلذا  علاقمندان در رشته های مختلف اعم از بسیج سازندگی ، فرهنگی، آموزشی،اطلاعات و عملیات و...با معاونت نیروی انسانی تماس حاصل نمایند.همچنین از اعضای محترم قبلی که کارتهای آنها در مرحله عادی میباشند تقاضامندیم جهت فعال نمودن آنها هر چه سریعتر اقدام نمایند. فرماندهی پایگاه