راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی انجمن

رئیس اتحادیه صنف فخاران تبریز در جمع اعضای صنف از راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات آجر سفال استان آذربایجانشرقی به آدرس www.anjomansofal.ir خبر داد و اظهار داشت از این پس اعضاء محترم این اتحادیه می توانند اخبار و اطلاعیه های مربوط به صنف را از طریق این پایگاه دریافت نمایید.

 

.